Lân No1
Đăng ngày 01-05-2012 Lúc 02:09'- 2290 Lượt xem
Siêu Lân: Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, vi lượng, chất điều hoà sinh trưởng.

- Giúp cho việc tăng cường khả năng sự dụng đạm và lân cho cây.

- Lân No1 với đầy đủ các chất vi lượng Zn, Bo,Mn,Cu,… đặc biệt với hàm lượng lân siêu cao dưới dạng dễ hấp thụ kết hợp với các chất điều hoà sinh trưởng làm tăng khả năng tạo mầm hoa, ra hoa đồng loạt, hạ phèn, giải độc, ra rễ, đẻ nhánh nhiều, tăng năng suất, chất lượng nông sản

Thành phần: 

P2O5: 50%; K2O: 10%; MgO: 5%; B: 5000 ppm; Cu: 500 ppm; Fe: 500 ppm; Mo: 500 ppm; Mn: 500 ppm; Ca: 500 ppm; S: 500 ppm & các chất phụ gia đặc biệt cần thiết cho cây trồng; Độ ẩm 5%.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát, phun đều trên lá hoặc tưới gốc.

- Tập trung phun cho thời kỳ ra hoa và sau khi có quả non.

Phục hồi vườn cây sau khi bị bệnh

- Lượng dùng: 10 – 20gr/bình 8 lit (1 - 2 Hộp/phi)

- Khoảng cách dùng: 10 – 15 ngày 1 lần.

- Thời gian cách ly: 3 – 5 ngày sau khi sử dụng lần cuối.