Triển khai mô hình chăm sóc cây trồng bằng phương pháp chẩn đoán dinh dưỡng trên địa bàn Hà Tĩnh

Triển khai mô hình chăm sóc cây trồng bằng phương pháp chẩn đoán dinh dưỡng trên địa bàn Hà Tĩnh
TGĐ cùng hội đồng khoa học triển khai mô hình chăm sóc cây trồng bằng phương pháp chẩn đoán dinh dưỡng trên địa bàn Hà Tĩnh TẠI KS BMC TP HÀ TĨNH