Tổng Giám Đốc tham quan vườn cà phê Nông Trường Tây Hiếu

minh họa

minh họa

Tổng Giám Đốc tham quan vườn cà phê Nông Trường Tây Hiếu 1 thuộc công ty XNK Cà phê cao su Nghệ An Tại thị xã Thái hòa huyện Nghĩa Đàn tĩnh Nghệ An