NPK ĐỒNG VÀNG 6-4-8-9+TE
Đăng ngày 30-09-2013 Lúc 02:05'- 4265 Lượt xem

Đạm (N): 6%, Lân (P205): 4%, Kali (K20): 8%, Hữu cơ: 9%; Humic: 3%; MgO: 0,5%; B203: 0,5%; Zn: 5000ppm, Cu: 500ppm; Fe: 500ppm; Mn: 500ppm; Mo: 50ppm, và các chất phụ gia đặc biệt cần thiết cho cây trồng. Độ ẩm 20%