NPK ĐỒNG VÀNG 10-10-5-9+TE
Đăng ngày 30-09-2013 Lúc 12:39'- 1764 Lượt xem

Đạm (N): 10%, Lân (P205): 10%, Kali (K20): 5%, Hữu cơ: 9%; Humic: 1,5%; MgO: 0,5%; B203: 0,5%; Zn: 5000ppm, Cu: 500ppm; Fe: 500ppm; Mn: 500ppm; Mo: 50ppm, và các chất phụ gia đặc biệt cần thiết cho cây trồng. Độ ẩm 20%