Ma giê Đồng vàng
Đăng ngày 30-09-2013 Lúc 12:09'- 1954 Lượt xem

N: 2%; Mg: 6%; Bo: 500 ppm; Cu: 500 ppm; Zn: 500 ppm; S: 20.000 ppm; Fe: 500 ppm; Mo: 500 ppm; Mn: 500 ppm; Cl: 500ppm; độ ẩm 5%